strzałka - idź do góry strony

KOSZTY DOSTAWY / ZWROTY I REKLAMACJE

KOSZTY DOSTAWY

1. Darmowa dostawa:
Gdy suma zakupów przekroczy 150 PLN możnecie użyć kodu rabatowego FREE - odejmuje on od sumy zamówienia 10 PLN co równa się darmowej dostawie do paczkomatu.
2. Normalnie koszty dostawy wynoszą:
Paczkomaty InPost - 9.98 PLN
Kurier InPost - 12,95
Paczka pocztowa - 14,95

Dodatkowo na stronie oferować mogą swoje produkty inni dostawcy, którzy indywidualnie ustalają swoje sposoby i ceny przesyłek. Ceny te znajdują się na karcie produktu oferowanego przez w/w dostawcę. 

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zwroty / wymiany

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.

2. W takim przypadku klient zobowiązany jest do zawiadomienie sklepu drogą elektroniczną o chęci zwrotu towaru na adres: plan@planplanta.com .Aby usprawnić ten proces można skorzystać z zamieszczonego na stronie formularza

3. Plan Planeta przekaże Kupującemu adres na który należy dokonać zwrotu zakupionego towaru.

4. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb


5. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany na adres podany przez Plan Planeta w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.


7. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.

8. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Plan Planeta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Plan Planeta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest Kwota do Wypłaty naliczona za zwrócony Przedmiot.

12. Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w par. 6 ust. 1 pkt. 1, są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.


2. Reklamacje


1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Plan Planeta występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna.

2. Sprzedający odpowiada za zgodność produktów z umową.

3. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

4. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

5. W celu dokonania reklamacji Produktu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularza reklamacji.

6. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego. Adres do wysyłki Produktu zostanie dostarczony Kupującemu przez Plan Planeta.


7. Gdy Sprzedający naprawi Przedmiot, to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę w Koncie Sprzedającego.

8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Przedmiotu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Przedmiotu). Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Plan Planeta.

9. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup, powiększona o koszt odesłania Przedmiotu przez Kupującego.

10. Prowizje od Zakupów zakończonych reklamacją i zwrotem pieniędzy są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie reklamacji.

11. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.

12. W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
13. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.
14. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Przedmiotu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Plan Planeta.
15. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty.
16. Prowizje od Zakupów zakończonych uznaną przez Dostawcę reklamacją braku przesyłki są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie reklamacji.
17. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.

3. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

rejestracja dla sprzedawcy

Wytwarzasz lub dystrybuujesz rzeczy ekologiczne i trwałe? Jesteś społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą? Chciałbyś, aby Twoja praca zmieniała świat na lepsze i rozjaśniała twarze ludzi uśmiechem ? Super ! 

Czekaliśmy na Ciebie! Łączymy najfajniejszych ludzi sprzedających i kupujących w sieci. Napisz do nas, zarejestruj się, dołącz do naszej społeczności ! Sprzedawaj, zarabiaj i pomagaj z Planem Planeta. Fajnie, że jesteś!

PLAN PLANETA  to wyjątkowy sklep internetowy promujący, idee zrównoważonego, zdrowego stylu życia, społecznie zaangażowanej przedsiębiorczości oraz pomocy innym.

Skupiamy szczęśliwych przedsiębiorców, oferujących Wam odpowiedzialnie wytworzone, ekologiczne produkty a wypracowanym zyskiem dzielimy się z osobami najbardziej potrzebującymi.

W Planie Planeta wierzymy w szacunek dla innych ludzi, edukację i rozwój, przyrodę, przyjaźń, tolerancję, przytulanie, miłość, pomoc potrzebującym, wdzięczność i uśmiech !

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: polityka prywatności

akceptuję